ONLİNE: , BUGÜN: 0, TOPLAM: 0
İp Adresiniz: 125.209.235.167
Başkanın
Mesajı
Kongre Çağrı
Metni
Önemli Tarihler Konu Başlıkları Bildiri
Gönderme
Katılım
ve Ücret
Yayınlanan
Bildiriler
D. Kurum ve Dernekler Kongre
Programı
Bildiri
Ödülleri
Katılımcı
Görüşleri

Başkanın Mesajı

 Değerli Katılımcılar,

7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarında sizleri ağırlamaktan onur duyacağız. Sayısız sektör paydaşlarının dijitalleşmenin tetiklediği değişikleri yakından takip etmeleri ICSG Istanbul 2019 Kongre ve fuarının yedincisinin yapılmasına sebebiyet vermektedir.

Gerçekten de dijitalleşme, yalnızca kamu ve özel hizmetlerin sağlanmasında değil aynı zamanda toplumun genelinde de temel bir dönüşümdür. Altyapı operatörleri ve hizmet sağlayıcılarının yanı sıra şehirler için dijitalleşme, mobilite ve enerji tedariğinde, diğer birçok hizmetlerde tartışmasız önemli verimlilik kazançları sağlamaktadır. Eşzamanlı olarak dijital platformların ortaya çıkması yerel ve küresel yeni iş modelleri ve kamu hizmeti sağlama yollarına götürmektedir. Aynı zamanda, geleneksel altyapı benimsenmeyen erken dijitalleşme hizmet sağlayıcılarını ve operasyonları baskı altında bırakmaktadır.

Çok sayıda katılımcı bir şekilde bu derin teknolojiye ekonomik veya sosyal dönüşüm ile dahil olmaktadırlar. Veri üretimi, veri değişimi ve veri analitiği seviyelerinde ilk kez çeşitli dijital çözüm geliştiricileri ve tedarikçileri bulunmaktadır. Ayrıca tüm kamu hizmetleri ve altyapı şirketleri; iletişim, ulaşım, enerji, su, barınma, sağlık ve diğer birçok hizmetin sağlanması dijitalleşme tarafından çoktan üstlenmiş durumunda fakat gelecekte daha fazlasını yapmak zorunda kalacakları aşikardır. Elbette, bu dijitalleşmenin ekonominin ve vatandaşların yararına olan potansiyelini ortaya çıkarmak için uygun kurumsal koşulları yaratması gereken şehirler, düzenleyiciler ve politika yapıcılar da var.

Tüm bu paydaşlarımız 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongresi ve Fuarı’na katılım yapacaklardır. Katılımcılar ürün ve hizmetlerinin yanı sıra dijitalleşme, potansiyelini ve aynı zamanda uyarıları hakkında güncel düşüncelerini ve bakış açılarını sergileyecekler.

Devam eden bir dönüşümün ortasında olduğumuz gibi çeşitli paydaşların dijitalleşmeyi hepimiz için faydalı kılmak adına katılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Katılım yapan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.

Ayrıca tüm ziyaretçilere ve bu kongrede aktif görev alıp dijitalleşmenin sadece yapımda görülmediği, aynı zamanda somutlaştırıldığı, toplumsal ve iş bağlamında önemli uluslararası forumlardan biri olmasına yardım eden tüm ziyaretçilere teşekkür ediyorum.

ICSG İstanbul 2019’un hepimize faydalı ve zengin deneyimler kazanacakları bir Kongre ve Fuar olmasını diliyorum.

Matthias Finger

İstanbul Düzenleme Merkezi Direktörü

ICSG İstanbul 2019 Kongre ve Fuarı Başkanı

HHB EXPO, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir.