ONLİNE: , BUGÜN: 0, TOPLAM: 0
İp Adresiniz: 35.231.247.224

ICSG Nedir?

ICSG Nedir?

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı

 

Akıllı şebekelerde amaç; durum analizi yapılarak, otomatik ölçüm sistemleriyle enerji kesintisini önlemek, aşırı yük ve arıza durumlarını kontrol altına alarak şebeke güvenilirliğini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarını sisteme dâhil etmek ve yönetilemeyen, izlenemeyen tüketimi ve enerji kayıplarını bu sistem sayesinde kontrol altına almaktır.

Otomatik sayaç okuma sistemi; genel itibariyle sayaçlara ilişkin tanımlayıcı kimlik verilerinin, tahakkuk ve faturalamaya esas verilerin ve sayaç durum bilgilerinin, veri merkezlerinde tarihsel olarak saklanması ve farklı raporlama olanaklarına imkân sağlaması, ölçüm noktalarının zamanında ve doğru izlenmesi, aynı zamanda faturalama sistemlerinin tutarlı verilerle beslenerek enerji kayıplarının büyük oranda azaltılması şeklinde özetlenebilir.

İklim değişikliğinin geri döndürülemez sonuçlarından kaçınabilmek için küresel bir işbirliği içerisinde hareket etme ihtiyacı doğmuştur. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin gün geçtikçe daha fazla hissedilmesi, uluslararası toplumu ve ülkemizi iklim değişikliği ile mücadele yapılmasına sevk etmiştir.

Bu çerçevede, enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyaç ve temini önem arz etmektedir. Şehirlerimizin enerji değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi ve daha verimli bir görünüm kazanması önem arz etmektedir. Türkiye, enerji verimliliği yaratacak yenilenebilir enerji teknolojilerinden ve kaynaklarından yararlanmak istemektedir.

Önümüzdeki dönemde mevcut enerji şebeke sisteminin, akıllı şebeke yönetim sistemine kayacağı ve uluslararası alanda daha yaygınlaşacağı beklenmektedir. Akıllı kentlerin küresel düzeyde hızla yayılacak olması akıllı şebekelerin gelişimi ile beraber düşünülmelidir. Bu bağlamda akıllı kentlerin akıllı şebekeler ile donanımlı hale gelmesi kaçınılmazdır. Bu kongrenin; dünyada giderek artan enerji talebinin daha rasyonel kullanılmasına, akıllı sayaç politika ve stratejileri ile akıllı binalar ile otomasyon sistemlerine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

HHB EXPO, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir.